4 เทคนิคจัดการเรื่องเงิน เพื่อรองรับความไม่แน่นอนในอนาคต

4 เทคนิคจัดการเรื่องเงิน เพื่อรองรับความไม่แน่นอนในอนาคต

ปี 2020 นี้ ถือได้ว่ามีวันหยุดที่เยอะมากเลยทีเดียว หลายคนอาจจะพักผ่อนอยู่บ้าน หรืออาจไปเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาล แต่ไม่ว่าอย่างไรสิ่งสำคัญที่เราต้องเตรียมพร้อมคือการวางแผนทางการเงิน ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่สามารถสร้างปาฏิหาริย์ เพื่อช่วยให้เราสามารถจัดการเรื่องที่ต้องใช้จ่ายได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน

4 เทคนิคจัดการเรื่องเงิน เพื่อรองรับความไม่แน่นอนในอนาคต

และเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะนำชีวิตไปสู่ความมั่นคงทางการเงิน ฉะนั้น เราจึงอยากแนะนำ 4 เทคนิคจัดการเรื่องเงิน เพื่อรองรับความไม่แน่นอนในอนาคต ให้ทุกคนได้เรียนรู้วิธีการวางแผน การจัดสรรรายได้ให้เพียงพอกับการออมเงิน และรายจ่ายต่าง ๆ ตามเป้าหมายอย่างเหมาะสม ถ้าเช่นนั้นอย่ารอช้า ไปทำความรู้จักพร้อม ๆ กันเลย

สล็อตออนไลน์ เกมเดิมพันที่เป็นที่นิยมของนักพนัน 10 เคล็ดลับเอาชนะสล็อตออนไลน์

4 เทคนิคจัดการเรื่องเงิน เพื่อรองรับความไม่แน่นอนในอนาคต

  1. ในกรณีที่ยังไม่มีเงินสำรองสภาพคล่องไว้ใช้ยามฉุกเฉิน

เราอยากแนะนำให้ทุกคนได้เก็บออมเงินไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน แล้วนำเงินออมดังกล่าวเก็บไว้เป็นเงินสำรองสภาพคล่องฉุกเฉิน เพื่อรองรับยามเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด หรืออาจเกิวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นมากะทันหัน จะได้เตรียมรับมือให้ทัน ซึ่งควรมีเงินสำรองสภาพคล่องฉุกเฉินอย่างน้อย 6 เท่าของรายจ่ายรายเดือน  ในกรณีหากมีไม่ถึง 6 เท่าของรายจ่าย ให้ทยอยสะสมเพิ่มให้ครบ

โดยลองแบ่งเงินประมาณ 5-10% ของรายได้ มาสะสมจนได้เงินสำรองสภาพคล่องฉุกเฉินครบตามจำนวนที่ต้องการ และนำเงินดังกล่าวประมาณ 1 เท่าของรายจ่าย วางไว้ที่บัญชีออมทรัพย์ ที่สามารถถอนได้ตลอดเวลาที่ต้องการ ส่วนอีก 5 เท่านำไปลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงิน ที่มีความเสี่ยงต่ำ โดยเลือกกองทุนรวมตลาดเงินที่เน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลหรือตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงต่ำ และมีสภาพคล่องสูง คือสามารถขายกองทุนได้ทุกวันทำการ และได้รับเงินค่าขายคืนภายใน T+1 และเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการใช้เงินสำรองสภาพคล่องฉุกเฉินในบัญชีออมทรัพย์ไป ให้ขายเงินลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินมาชดเชยเงินที่ใช้ไปในบัญชีออมทรัพย์

  • ในกรณีที่มีเงินสำรองสภาพคล่องฉุกเฉินแล้ว

สามารถลงทุนได้ตามระยะเวลาที่สามารถรับความเสี่ยงได้ต่ำ ซึ่งเราขอแนะนำให้นำเงินออมดังกล่าว มาลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ที่มีระยะเวลา 3 เดือน, 6 เดือน หรือ 1 ปี ซึ่งส่วนใหญ่จะลงทุนในตราสารหนี้ หุ้นกู้ หรือเงินฝากในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งการลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ที่มีระยะเวลา จะแตกต่างจากการนำเงินไปฝากประจำแบบมีระยะเวลา ดังนี้

กรณีที่มีเงินสำรองสภาพคล่องฉุกเฉินแล้ว

1) การลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ที่มีระยะเวลา จะมีระดับความเสี่ยงหลากหลาย ซึ่งผู้ลงทุนเลือกได้ตามต้องการ และมักจะให้ผลตอบแทนสูงกว่าบัญชีเงินฝากประจำ โดยการลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ที่มีระยะเวลา ไม่ต้องถูกหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายเหมือนบัญชีเงินฝากประจำอีกด้วย

2) แต่การลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ ผู้ลงทุนจะไม่สามารถถอนหรือนำเงินออกจากกองทุนก่อนระยะเวลาการลงทุนได้ ซึ่งถือเป็นการฝากเงินระยะยาวที่ได้อัตราตอบแทนสูง

ทั้งนี้ ข้อกำหนดของการลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ที่มีระยะเวลา คือ อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ หรือสถาบันการเงินที่กองทุนไปลงทุนหรือไปฝาก ต้องเป็นตราสารหนี้ หรือสถาบันการเงินที่ดี มีความน่าเชื่อถือสูง เพื่อป้องกันโอกาสผิดนัดชำระหนี้ และไม่ให้เงินที่เราลงทุนไปต้องเสียหายหรือสูญหายไป

  • ในกรณีที่มีเงินสำรองสภาพคล่องฉุกเฉินอยู่แล้ว

กรณีนี้สามารถลงทุนได้ระยะยาว และผู้ลงทุนรับความเสี่ยงได้ปานกลาง การตั้งเป้าหมายในทางการเงินของคุณเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน โดยคุณอาจจะนำเงินออมดังกล่าวมาลงทุนในกองทุนรวมผสม ซึ่งเป็นกองทุนที่ลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน และสามารถเลือกกองทุนผสม ที่มีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เช่น หากรับความเสี่ยงได้ปานกลาง อาจเลือกกองทุนผสมที่มีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนประมาณ 30-50%  ทั้งนี้ การลงทุนในกองทุนรวมผสม จะช่วยลดความผันผวนหรือความเสี่ยงในช่วงที่ตลาดหุ้นปรับตัวลงได้บ้าง เนื่องจากยังมีผลตอบแทนจากดอกเบี้ยในตราสารหนี้มาช่วยรองรับการปรับตัวลงของราคาหุ้น

  • ในกรณีที่มีเงินสำรองสภาพคล่องฉุกเฉินอยู่แล้ว

เทคนิคสุดท้ายในการบริหารเงินคือ สามารถลงทุนได้ระยะยาว รับความเสี่ยงได้สูง โดยคุณอาจเริ่มนำเงินออมมาลงทุนในกองทุนตราสารทุน กองทุนหุ้น ซึ่งมีทั้งกองทุนหุ้นในประเทศ และต่างประเทศ มีทั้งกองทุนหุ้นที่มีกลยุทธ์ลงทุนแบบ Passive ผลตอบแทนเคลื่อนไหวตามผลตอบแทนดัชนีที่อ้างอิง และแบบ Active ผู้จัดการกองทุนพยายามจะลงทุนแบบให้ชนะตลาด มีทั้งแบบจ่ายเงินปันผลและไม่จ่ายเงินปันผล ซึ่งผู้ลงทุนสามารถเลือกตามระดับความเสี่ยงและความต้องการของตนเองได้

เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับ 4 เทคนิคจัดการเรื่องเงิน เพื่อรองรับความไม่แน่นอนในอนาคต ที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้ ซึ่งสิ่งหนึ่งที่ต้องคำนึงคือ การลงทุนนั้นมีความเสี่ยง คุณควรศึกษาข้อมูลทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน ดังนั้น ทุกครั้งที่จะลงทุนกับอะไร ควรศึกษาให้เข้าใจ และต้องมั่นใจว่ารับความเสี่ยงนั้นได้ และที่แน่นอน ไม่ควรนำเงินไปลงทุนกับสินทรัพย์ใดไว้เพียงอย่างเดียว แต่ควรกระจายความเสี่ยงออกไป โดยกระจายลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทด้วย

บทความอื่น ก่อนที่จะมี เกมสล็อตออนไลน์ ที่สามารถเล่นได้บนมือถือแบบปัจจุบัน มีสล็อตที่เป็นตู้เกมมาก่อน เรื่องตู้เกมนั้นว่า สล็อตแมชชีน วันนี้เราเลยพาเพื่อน ๆ มาดูกันว่า จากสล็อตแมชชีน สู่สล็อตออนไลน์ เปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง ไม่ว่าจะเป็นความสนุก หรือการคุ้มเงินในการเล่น อย่ารอช้า ไปดูกันเลยดีกว่า